Produkt to baza dla każdej firmy w branży marketing mix. To od niego zależy jej sukces. Dlatego też pierwsze decyzje marketingowe związane są z produktem. Produktem może być dobro materialne, usługa, projekt, pomysł, i inn. Klient często zwraca większą uwagę na cechy użytkowe produktu niż na jego wygląd czy sposób prezentacji. Podstawowym celem zakupu jest zaspokojenie potrzeby. Produkt w marketing mix posiada trzy warstwy: rdzeń produktu, produkt rzeczywisty i produkt poszerzony. Produkt rzeczywisty jest dobrem postrzeganym przez klienta, zaś produkt poszerzony oznacza dla niego dodatkową wartość.

Marketing mix wyróżnia trzy kryteria podziału produktów: towary częstego zakupu, problemowe oraz specjalne. Towary częstego zakupu to produkty kupowane rutynowo, np. żywność, chemia. Towary problemowe to produkty, które przed zakupem zostają poddane głębokiej analizie, np. meble, sprzęt AGD. Towary specjalne to produkty postrzegane jako dobra luksusowe, wysokiej jakości i cenie, np. ekskluzywne kosmetyki. Marketing mix proponuje także inną klasyfikację: ze względu na właściwości fizyczne i sposób ich użytkowania. Są to towary trwałe, nietrwałe i usługi. Towary nietrwałe zużywają się szybko: jedno lub kilkurazowo. Towary trwałe użytkowane są przez dłuższy okres czasu, np. meble, odzież. Usługami są dobra materialne, których jakość nie jest łatwo skontrolować. Przy definicji marketing mix i produktu nie należy pomijać pojęcia marki. Marka jest znakiem, który ma charakteryzować usługę i odróżniać od produktów konkurencji. Marka jest własnością firmy i przeważnie jest prawnie zastrzeżona. Marka stanowi dla klienta ważny element produktu, na który zwraca uwagę dokonując zakupów. Marka ułatwia firmom rozróżnianie produktów i ich promocji.