Produkt, pierwszy z elementów marketingu-mix, jest definiowany jako (Musiałkiewicz s.63-64):

  • Dobro materialne lub usługa, pozwalające na zaspokojenie określonej potrzeby. marketingu-mix,dobra te dzielimy je na produkty substytucyjne, tj. takie, które umożliwiają zaspokojenie jednej potrzeby na wieloraki sposób (np. i olej i oliwa mogą służyć do smażenia), a także produkty komplementarne (możemy skorzystać z domowej drukarki atramentowej, gdy posiadamy tusz do drukowania), których konsument potrzebuje obydwu równocześnie, aby odpowiedzieć na swoją potrzebę;
  • Wszystko, co zapewnia konsumentom osiąganie korzyści, czy też przyjemności wynikających z użytkowania (fotel do masażu, konto oszczędnościowe, koncert rockowy);
  • Suma korzyści, jakie uzyskuje klient po dokonaniu zakupu (ujawniają się one przy jednorazowym lub długoterminowym użytkowaniu).

Cechą podstawową, tego czynnika marketingu mix, jest jego użyteczność w zaspokajaniu potrzeby konsumenta. Istotne także są surowce, z których jest wykonany oraz technologia, zastosowana w produkcji. Składają się one na gwarantowaną jakość, tak często podkreślaną w strategiach promocyjnych. To, czym kieruje się klient, dokonując wyboru produktu, to także łatwość jego użytkowania, kształt i kolorystyka. To, co buduje produkt, to marka, logo, opakowanie, oznakowanie, gwarancja posprzedażowa, a przypadku usług jej atrakcyjność i przejrzystość. Ze względu na rosnącą konkurencję rynkową, niemal w każdym obszarze (szczególnie w obszarze produktów szybkozbywalnych), producenci starają się o, jak największą, dyferencjację w obszarze opakowania produktu. Ten element marketingu-mix, bywa ujmowany w kilku zasadniczych klasyfikacjach. Ze względu na sposób wykorzystania produktu, można wyróżnić: produkt konsumpcyjny i produkt przemysłowy. Z kolei, podział, ze względu na sposób wykorzystania produktu, podaje produkty trwałe (stosowane przez dłuższy czas), nietrwałe (używane na bieżąco) oraz usługi (czyli praca odpowiednio wykwalifikowanego człowieka, mająca na celu zaspokojenie potrzeby innych, np. praca fryzjera). Produkty mogą być podstawowe, lub luksusowe, odpowiadać potrzebom codziennym, być kupowane pod wpływem impulsu, wybierane z rozmysłem (tyczy się to głównie produktów droższych, sprzętów użytkowych i wyposażenia domu). Są i takie produkty, które zakupujemy epizodycznie, w związku z jakimiś szczególnymi okolicznościami, jak np. zakup sukni ślubnej z okazji zamążpójścia.

Wszystkie opracowania, poświęcone marketingowi-mix 4P, pokazują, że produkt, oprócz jakości, oferuje konsumentowi coś niezwykle ważnego- markę ze wszystkimi jej konotacjami. Jest to znak firmowy, najczęściej znak graficzny albo nazwa, charakterystyczny dla pojedynczego produktu lub też dla całej grupy produktowej. Producenci niektórych produktów lub usług, są tak pewni jakości tego, co oferują, że nie wahają się oferować dobrego serwisu gwarancyjnego. Tym samym, zapewniają klienta, że – w razie wystąpienia wady towaru- wezmą na siebie obowiązek naprawienia go lub wymiany. W rozumieniu marketingu-mix, cennym aspektem, przy wyborze produktu/ usługi jest również serwis posprzedażowy, obejmujący dowóz zakupu, zamontowanie go, dostarczanie części zamiennych. Okres, w którym produkt jest dostępny na rynku, nazywa się cyklem życia produktu. Budują go cztery fazy: wprowadzenie, wzrost, nasycenie i spadek. Rozwój rynków powoduje, że obecność produktów na rynku ma charakter dynamiczny i stosunkowo krótki.

Stąd ciągłe wzbogacanie oferty i jej aktualizacja. Mówimy wtedy o powiększeniu asortymentu (tj. zestaw produktów/usług w ofercie), zwanego też produktem-mix. Sam produkt, jako element marketingu-mix, musi być zintegrowany z pozostałymi jego faktorami. Cena, konstruowana jest najczęściej, w oparciu o koszta ponoszone przy wytworzeniu go, a także te, które przedsiębiorstwo ponosi na promocję. Ta z kolei, musi być adekwatnie dobrana do typu produktu, a także do grupy docelowej, wyznaczonej przez reklamodawcę. Podobnie z dystrybucją, czyli miejscem sprzedaży produktu i rozwiązaniami logistycznymi, stosowanymi przy jego dostarczaniu do hurtowni i sklepów, a także do samego klienta. Tylko pełna koordynacja wszystkich narzędzi marketingu-mix, gwarantuje przedsiębiorcy rynkowy sukces.

Tym, co konsumenta może przyciągnąć, oprócz opakowania, jest, bez wątpienia cena. To drugi z elementów marketingu-mix, który definiować można, jako pieniężny wyraz wartości oferowanych przez przedsiębiorstwo (H. Mruk, R.Nestorowicz, Istota i ewolucja koncepcji marketingu, [w:] Kompendium wiedzy o marketingu, Wyd. PWN, Warszawa 2006, s.22). Jest oczywistym, że wysoka cena produktu, sugeruje klientowi wysoką jakość towaru/usługi. Warto jednak pamiętać, że wysoką cenę współgenerują (obok kosztów wytworzenia i nakładów na rzeczywista jakość), wydatki producenta na kampanie promocyjne, a także intensywną, wielokanałową dystrybucję towarów i usług. W praktyce, przedsiębiorstwa często obierają swój sposób, w którym ustalają cenniki i na podstawie tych wytycznych, komunikują odbiorcom konkretne ceny za oferowany produkt. Cena jest tym faktorem marketingu-mix, który jednocześnie, najczęściej, ma decydujący wpływ na decyzję zakupową konsumenta, a przy tym, mocno wpływa na to, czy firma osiągnie zakładane cele finansowe.

Aby pomnożyć sprzedaż, przedsiębiorstwa nierzadko uciekają się do różnych technik uatrakcyjniania ceny w oczach potencjalnego klienta. Do tychże, zalicza się np. rabat ilościowy, jakościowy, sezonowy i inne), możliwość spłaty w ratach, kredytowanie zakupu, odraczanie terminu płatności, dodatkowe usługi przy zakupie, jak choćby pakowanie towaru lub jego nieodpłatne magazynowanie. Ostatnie lata wykazały także, iż konsument podatny jest na działanie tzw. Ceny psychologicznej, która sugeruje mu, że oto kupuje towar/usługę w bardzo atrakcyjnej cenie (to znane wszystkim 99groszy, zamiast pełnej złotówki).