Marketing-mix, wraz z rozwojem rynków, wciąż szuka efektywniejszych sposobów na standaryzację pracy w obrębie produkcji, dystrybucji, sprzedaży, promocji i zarządzania ludźmi. Tak, do wymienionych wyżej pięciu elementów marketingu-mix, dołączone zostały kolejne dwa. Pierwszym z nich są Proceduress – Procedury (czy też proces), a więc ogół praktyk, które budują świadczona usługę- jest to suma działań na rzecz pobudzania zainteresowania klienta, udzielanie mu informacji, sam proces sprzedaży oraz serwis posprzedażowy . Nie jest istotny tylko efekt finalny, a więc np. umowa podpisana z klientem. Coraz bardziej, na znaczeniu zyskuje sposób, w jaki usługa jest świadczona, bo tylko to, zagwarantować może długoterminową, powtarzalną relację z zadowolonym klientem. Od lat 60.XX wieku, czyli od początków marketingu-mix, jego elementy były integralnym systemem. Element „procesowy”, jednak, kładzie nacisk na to, że w stosowanych procedurach również zawiera się jakość świadczonej usługi oraz, że ocenić efekt naszych działań, jako usługodawcy, można, sumując usługę, za którą klient płaci, jak i sposób, w jaki ona była mu świadczona. Tak możemy podejść do usług kosmetycznych, czy krawieckich – perfekcyjny manicure lub piękna suknia ślubna powinny być efektem współpracy klienta z dyspozycyjnym, zorientowanym na komunikację i dobro klienta, profesjonalistą. Ważnymi czynnikami stają się tu terminowość, wygoda klienta, rzeczowość i – w razie konieczności- gotowość do nanoszenia poprawek.

Natomiast siódmy element marketingu-mix 7P, dodatkowy, element, stanowią Psyhical evidence, czyli świadectwo materialne. Jest to wszystko, co może przekonać konsumenta, że dana usługa jest wartościowa (lepsza od innych) i warto wybrać właśnie ją. Będą to więc materiały drukowane, powołujące się na liczby i fakty, dane o wynikach firmy, ukazujące ją jako rzetelnego i skutecznego dostawcę usług, będą to sprawozdania z działalności, referencje dotychczasowych (najlepiej znanych i cenionych w swojej dziedzinie) klientów. Ale też, mogą to być nowoczesne maszyny i posiadane atesty (firmy produkcyjne), udokumentowana długa tradycja, znane logo, a także portfolio (graficy komputerowi, fotografowie), publikacje i nagrody literackie (redaktorzy), robiące wrażenie konstrukcje (architekci i budowlańcy) itd. Świadectwo materialne ma być dowodem na jakość usługi.