Marketing-mix P4, nie obszedłby się również bez dystrybucji. Każdy produkt o skrupulatnie dobranych cechach, dobrej cenie i odpowiednio promowany, musi być także dostępny we właściwym miejscu i odpowiednio eksponowany. Mianem dystrybucji określamy więc cały proces dostarczania produktu do potencjalnego nabywcy. W zakres dystrybucji wchodzą kanały dystrybucji (rozumiane, jako czynniki pośrednie, za pomocą których towar pokonuje drogę od producenta do konsumenta).

Dystrybucja w marketingu mix

Dystrybucja w marketingu mix

marketingu-mix znane są dwie strategie operowania kanałami dystrybucji. Pierwszym z nich jest strategia dystrybucji bezpośredniej, gdzie produkt trafia bezpośrednio od producenta do konsumenta. Druga strategia zakłada, iż istnieją pośrednicy w obrocie towarem lub usługą. Producent musi zadbać tak o intensywność dystrybucji, jak i odpowiednią promocje w samych miejscach sprzedaży. Stąd, coraz częściej, wytwórcy włączają się aktywnie w merchadnising, czyli eksponowanie towarów na sklepowej półce. Istotne jest też, czy dany produkt zostaje wyeksponowany w point of selling (POS), czyli dobrze widocznych miejscach, wzdłuż których ustawiają się kolejki do kas. Specjalnym rodzajem dystrybucji jest też franchising, czyli taki układ handlowy, w którym franchisodawca (czyli firma posiadająca markę, patent, recepturę, know-how), oferuje franchisobiorcy (np. lokalowi gastronomicznemu, htelowi) pomoc w zakresie merytorycznym, ideowym, biznesowym. Franchisobiorca dba o wprowadzenie danej działalności w czyn, zatrudnia personel, wynajmuje lokal pod działalność lub wykorzystuje do tego celu swoje powierzchnie. Mówiąc o dystrybucji, nie można zapomnieć o tym, jak ważne jest ulokowanie danej firmy i jej otoczenie, np. restauracja w centrum jest dostępna dla dużej liczby klientów, ale sam lokal może mieć wysoki czynsz, a wokół może być niewiele miejsc parkingowych).

Ostatnim z elementów składających się na kompozycję marketing-mix P4, jest promocja. W jej ramach, można wyróżnić reklamę, rozumianą, jako płatna, bezosobowa forma promocji, która, z założenia, trafić ma do masowego odbiorcy. Reklama dzielona jest na działania ATL (above the line), czyli pośrednie oraz BTL (below the line), a więc bezpośrednie. Pozwalają one dobierać każdorazowo inne instrumenty i kanały reklamowe, od tych tradycyjnych- jendokierunkowych, jak reklama telewizyjna, czy prasowa, po działania niestandardowe oraz te, nastawione na interakcję konsumenta, jak działania ambientowe. Marketing-mix mówi także o sprzedaży osobistej, jako formie promocji. Sprzedaż osobista zwana jest również promocją osobistą, a jest, niczym innym, jak działaniem przedstawicieli handlowych, którzy często wyruszają w teren, aby bezpośrednio komunikować się z klientem. Promocja sprzedaży, z kolei, obejmuje wszystkie praktyki promocyjne związane z oddziaływaniem na konsumenta w miejscu sprzedaży. Wytwórca może oddziaływać na pośredników (np. hurtowników) promocja handlową, a na docelowego klienta- promocją konsumencką. Promocja sprzedaży ma charakter okazjonalny i krótkotrwały, jak np. promocje bożonarodzeniowe. Całości działań w ramach marketingu-mix, dopełnia public relations (PR), znane też pod nazwą propagandy marketingowej. Są to działania komunikacyjne przedsiębiorstwa z otoczeniem, a w ich skład wchodzi, m.in. budowanie relacji z mediami (media relations), lobbing (wywieranie wpływu), sponsoring (w praktyce jest to najczęściej sponsoring sportowy), wewnętrzne PR, a także zarządzanie sytuacjami kryzysowymi.