Marketing mix jest kompozycją marketingową z elementami, które są zależne od siebie i oddziałują na zjawiska rynkowe. Marketing mix zbudowany jest z czterech komponentów: z produktu, ceny, dystrybucji oraz promocji. Produkt lub usługa powinny być wysokiej jakości w celu zbudowania marki. Cena powinna być dostosowana do grupy docelowej, tzn. nie za wysoka i nie za niska. Sprawdzą się także wszelkie rabaty. Kanałami dystrybucji produktów i usług są sklepy, hurtownie, sprzedaż przez internet lub telefoniczna. Promocja jako kolejny składnik marketing mix to public relations, reklama, merchandising i promocja osobista.Pod pojęciem public relations rozumie się budowanie pozytywnego wizerunku firmy wśród odbiorców. Promocja osobista związana jest z osobistym kontaktem z klientem (np. sprzedaż od biura do biura lub od drzwi do drzwi).

Istnieje kilka koncepcji marketing mix: 4P, formuła 4C, formuła dwuczynnikowa Frey’a, formuła trójczynnikowa Lazera i Kellyego, marketing mix dla usług 7P. Koncepcja 4P obejmuje produkt, cenę, dystrybucję oraz promocję. Produkt ma posiadać pewne właściwości i może być rozpatrywany na różne sposoby. Jego analiza obejmuje także markę, jakość, opakowanie, gwarancję, postrzeganie przez klientów. Cena dla przedsiębiorców jest wynagrodzeniem za nakłady. Może być określana za pomocą np. progów rentowności, rabatów, warunków płatności. Dystrybucja wiąże się z rozmieszczeniem produktów na rynku i zaoferowaniem ich klientom. Promocja w marketing mix wiąże się z reklamą, sponsorowaniem, public relations, sprzedażą osobistą i promocją sprzedaży. Rozszerzona formuła 7P dołącza do elementów 4P ludzi, proces i świadectwo materialne. Formuła 4C jest propozycją widzianą od strony klienta. Występują w niej elementy te same, co w formule 4P. Dodatkowo uwzględnia potrzeby klienta.