Warto zauważyć, że na bazie modelu marketingu-mix 4C powstało następnie wiele wariacji koncepcji, które rozszerzają, a raczej uszczegóławiają jego zakres, m.in. model marketing-mix 7C: Corporation and Competitor, Commodity, Cost, Communication, Channel, Consumer, Circumstances Compass : to Consumer. Marketing-mix 4C, zorientowany na klienta, pobudza zainteresowanie marketingiem relacyjnym oraz badaniami satysfakcji klienta. Za czasów świetności marketingu- mix 4-7P powszechny był pogląd, iż sam zakup produktu/ usługi już zaspokajał potrzeby klienta i czuje się on usatysfakcjonowany.

Zmiana punktu widzenia na skustomizowany, podkreśliła ważkość badań satysfakcji klientów. Nie powinno się ich lekceważyć, bowiem stanowią one istotne dopełnienie badań typu mystery shopping. Ujawniają subiektywną ocenę, jaką wystawia klient obsłudze i firmie. Na tej podstawie, przedsiębiorstwa mogą podnosić swoje standardy i szkolić personel pod konkretnym kątem, w którym personel nie prezentuje się z najlepszej strony. Jest to więc wartościowe narzędzie, które może być śmiało wykorzystywane w zarządzaniu obsługą klienta. Ponadto, taki typ badań, umożliwia bliższe poznanie profilu klienta firmy, a co za tym idzie, celniejsze ukierunkowanie rozmaitych działań marketingowych. Badania satysfakcji klienta są zwykle prowadzone w oparciu o metody ilościowe (badania kwestionariuszowe face-to-face, ankiety w internecie), jak też przy użyciu metod jakościowych. Z reguły, eksperci doradzają, jaka formuła badań będzie najbardziej wymierna i korzystna dla danej firmy.